Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Khazanah

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Uthmān ibn ‘Affān

‘Uthmān ibn ‘Affān

20 Agustus 2023

‘Uthmān ibn ‘Affān Khalifah ketiga dari kalangan al-Khulafā’ al-Rāshidūn adalah ‘Uthmān ibn ‘Affān r.a.. Nama lengkap beliau beserta nasabnya adalah ‘Uthmān ibn ‘Affān ibn ’Abī al-‘Ᾱsh ibn ’Umayyah ibn ‘Abd Shams ibn ‘Abd al-Manāf ibn Quṣay ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Lu’ay ibn Ghālib ibn Fihr. Kunyah beliau adalah ’Abū Abd Allāh atau […]

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: Wafatnya ‘Umar ibn al-Khaṭāb

Wafatnya ‘Umar ibn al-Khaṭāb

19 Agustus 2023

Wafatnya ‘Umar ibn al-Khaṭāb ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. wafat sebagai shahīd dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama ’Abū Lu’lu’ah pada saat beliau mengimami shalat subuh. Beliau ditikam dengan sebilah pisau beracun yang memiliki dua kepala beberapa kali ke tubuhnya. ’Abū Lu’lu’ah adalah budah Mughīrah ibn Shu’bah yang bekerja padanya sebagai pemintal dan dibayar 4 dirham […]

Site: Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Umar ibn al-Khaṭāb ditunjuk ’Abū-Bakr al-Ṣiddīq

‘Umar ibn al-Khaṭāb ditunjuk ’Abū Bakr al-Ṣiddīq

18 Agustus 2023

‘Umar ibn al-Khaṭāb ditunjuk ’Abū Bakr al-Ṣiddīq ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. menjadi khalifah setelah ditunjuk ’Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a. sebelum wafat. Para sahabat nabi yang lain pun membaiat ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. sebagai seorang khalifah setelah penunjukkan tersebut. Penunjukkan ’Abū Bakr r.a. terhadap ‘Umar r.a. sebagai khalifah karena memang beliau pantas untuk memikulnya. Bahkan, ’Abū […]

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Umar ibn al Khaṭāb Senantiasa Membersamai Rasulullah

‘Umar ibn al-Khaṭāb Senantiasa Membersamai Rasulullah

17 Agustus 2023

‘Umar ibn al-Khaṭāb Senantiasa Membersamai Rasulullah ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. dan ’Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a. adalah sosok sahabat yang senantiasa membersamai Rasulullah S.A.W. selama hidupnya. Kebersamaan ini menunjukkan kedekatan beliau bersama Nabi S.A.W. sehingga menjadikan mereka sebagai sahabat yang mendapatkan banyak bimbingan langsung bersama Rasulullah S.A.W.. Kebersamaan ini diketahui oleh para sahabat nabi lainnya sebagaimana […]

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Umar ibn al Khaṭāb Memegang Teguh Kebenaran

‘Umar ibn al-Khaṭāb Memegang Teguh Kebenaran

16 Agustus 2023

‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. juga adalah termasuk sahabat yang sangat berpegang teguh terhadap kebenaran dan tegar menyampaikan kebenaran. Lisannya senantiasa menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan beliau karena memang atas dasar kedalaman iman dan ilmunya maka keputusan-keputusannya banyak dijadikan sebagai acuan dalam memahami dan mengamalkan Islam. Berkaitan dengan hal ini, al-Tirmidhī meriwayatkan hadis: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ […]

Bina Qurani Isamic Boarding School, Image: Hati ‘Umar ibn al Khaṭāb yang Bersih

Hati ‘Umar ibn al-Khaṭāb yang Bersih

15 Mei 2023

Hati ‘Umar ibn al-Khaṭāb yang Bersih ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. merupakan sahabat nabi yang memiliki hati yang bersih, pandangan yang tajam, dan pemikiran yang cemerlang sehingga banyak ide dan ijtihadnya tepat sesuai dengan wahyu. Baik ketika masih bersama dengan Rasulullah S.A.W. maupun ketika menjabat sebagai seorang khalifah. Hal ini berdasarkan hadis berikut dan diriwayatkan oleh […]

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: Keutamaan ‘Umar ibn al Khaṭāb

Keutamaan ‘Umar ibn al-Khaṭāb

14 Mei 2023

Keutamaan ‘Umar ibn al-Khaṭāb Keutamaan ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. dijelaskan oleh banyak hadis-hadis Rasulullah S.A.W. sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab hadis. Banyak kitab-kitab yang menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau, di antaranya disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahwa sudah dibangunkan untuknya istana megah di Surga. Berkaitan dengan hal ini, al-Bukhārī meriwayatkan hadis: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: […]

Bina Qurani Kisah Keislaman ‘Umar ibn al-Khaṭāb

Kisah Keislaman ‘Umar ibn al-Khaṭāb

13 Mei 2023

Kisah Keislaman ‘Umar ibn al-Khaṭāb Kisah keislaman ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. sangat fenomenal dalam perjalanan sejarah Islam. Di berbagai buku-buku sīrah nabawiyyah dikisahkan bahwa awalnya beliau hendak pergi untuk membunuh Nabi Muhammad S.A.W. dengan pedang yang dibawanya karena dianggap telah murtad dari agama nenek moyang dan memecah belah bangsa Quraish. Hanya saja saat di jalan […]

Bina Qurani Masuknya ‘Umar ibn al-Khaṭāb

Kisah Keislaman ‘Umar ibn al-Khaṭāb ke dalam Islam

12 Mei 2023

Masuknya ‘Umar ibn al-Khaṭāb ke dalam Islam ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. masuk Islam pada tahun keenam dari kenabian. Keislaman ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. sangat berdampak pada kekuatan umat Islam saat itu. Islam semakin kokoh dengan keislamannya dan kaum muslimin sangat bergembira dengan keislamannya. Pada saat itu jumlah umat Islam sekitar 40 orang laki-laki dan 11 […]

Bina Qurani Khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭāb

Khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭāb

11 Mei 2023

Khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭāb Khalifah kedua dari kalangan al-Khulafā’ al-Rāshidūn adalah ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a.. Nama lengkap beliau beserta nasabnya adalah ’Abū Hafṣ ‘Umar ibn al-Khaṭāb ibn Nufail ibn ‘Abd al-‘Uzza ibn Riyah ibn ‘Abd Allāh ibn Qurth ibn Razah ibn ‘Adi ibn Ka’ab ibn Ghālib ibn Fihr. Beliau lahir tiga belas tahun setelah tahun […]

Bina Qurani Masa Kekhilafahan ’Abū Bakr al-Ṣiddīq

Masa Kekhilafahan ’Abū Bakr al-Ṣiddīq

10 Mei 2023

Masa Kekhilafahan ’Abū Bakr al-Ṣiddīq Pada masa kekhilafahan ’Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a. terjadi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Yaitu: Memerangi orang-orang yang murtad atau dikenal dengan perang riddah, memerangi para penolak zakat, melanjutkan pengiriman pasukan Usāmah r.a. yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rasulullah S.A.W. sebelum wafat, perang Yamāmah, yaitu memerangi Musailamah al-Kadhāb yang mengaku […]

Site: Bina Qurani Sepak Terjang ’Abū Bakr al-Ṣiddīq

Sepak Terjang ’Abū Bakr al-Ṣiddīq

9 Mei 2023

Sepak Terjang ’Abū Bakr al-Ṣiddīq Sepak terjang kekuatan sosok ’Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a. terukir dalam berbagai peristiwa sejarah dalam Islam. Misalnya ketetapan iman pada peristiwa besar Isrā dan Mi’rāj yang pada saat itu Nabi S.A.W. banyak didustakan, menemani hijrahnya Rasulullah S.A.W. ke Madinah dan bersamanya di gua di saat dikejar-kejar oleh musuh Islam, ketegaran iman […]

© 2021 BQ Islamic Boarding School, All Rights reserved
Login