Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pembinaan Akhlak di Sekolah Islam

Pembinaan akhlak mulia menjadi keunggulan utama dari sekolah Islam. Peserta didik di sekolah Islam diajarkan tentang akhlak mulia sejak pertama kali ia belajar dan bahkan sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Setiap peserta didik pasti dibina bagaimana cara berbakti kepada orang tua, kerabat, tetangga, teman, guru, dan muamalah dengan orang-orang sekitarnya bahkan terhadap dirinya sendiri. Di sinilah keberhasilan sekolah Islam, yaitu ketika peserta didik yang belajar di sekolah tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh lagi berakhlak mulia.

Pembinaan akhlak pada hakikatnya terkait erat dengan penguatan keimanan. Sebab kesempurnaan iman seseorang berbanding lurus dengan kebaikan akhlaknya. Semakin tinggi iman seseorang maka semakin baik pula akhlaknya. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi).

Pembinaan akhlak mulia pasti menjadi target utama pendidikan di sekolah Islam. Karenanya tidak sedikit orang tua memilih sekolah Islam bukan karena ingin mengejar prestasi akademik, melainkan agar akhlak anaknya berubah menjadi yang baik akhlaknya, agar anaknya selamat dari pergaulan bebas, dan agar anaknya selamat dari ancaman narkoba dan minuman-minuman keras. Alasan tersebut dapat diterima karena memang sekolah Islam menitik-beratkan pada pembinaan akhlak mulia.

Pembentukan akhlak mulia di sekolah Islam menjadi daya tawar yang teramat kuat bagi masyarakat muslim dalam memilih sekolah untuk buah hatinya. Hal tersebut dikarenakan sang buah hati benar-benar menjadi penyejuk jiwa manakala akhlaknya luhur dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Lebih dari itu orang yang memiliki akhlak mulia pun adalah manusia mulia yang penuh keutamaan. Dalam banyak hadis, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian.” (HR. Tirmidzi), “Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan shalat dengan sebab akhlaknya yang luhur.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud), dan “Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat.” (HR. Tirmidzi)

Oleh karena itu, bagi Anda yang tidak cukup waktu dan keahlian dalam  membina akhlak sang buah hati maka sekolah Islam menjadi solusi terbaik agar memiliki akhlak yang mulia.

TAGS
#Pendidikan Akhlak #Islamic School #Sekolah Islam
© 2021 BQ Islamic Boarding School, All Rights reserved
Login